REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA J.E SANTA EUGÈNIA

 

(APROVAT AL SETEMBRE  DE 2009)

 

 

TRETS FONAMENTALS

 

 L’J.E Santa Eugenia  és una gran família que estima l’entitat. Estem oberts a tothom que accepti amb orgull la nostra manera de ser. Volem que la gent s’hi trobi a gust, comparteixi les nostres il•lusions i objectius, oferint la pràctica de l’esport col•lectiu i promovent valors i actituds com els de participació, solidaritat, tolerància, integració, convivència, civisme, responsabilitat, compromís i treball en equip, tot preservant l’essència de la Juventut Esportiva Santa Eugènia.

 

 • La puntualitat als entrenaments i partits és obligatòria. Les absències caldrà comunicar-les amb antelació al club.

 

 • Cal utilitzar el vestuari, el vestidor i el material esportiu designat per la J.E Santa Eugènia, tant en entrenaments com en partits, així com tenir cura de la higiene personal.

 

• L’accés a vestidors tant en les sessions d’entrenament com en els dies de partit queda restringida única i exclusivament a jugadors, entrenadors i delegats dels equips.

 

• L’ús del material esportiu o de les instal•lacions sempre es farà prèvia autorització i/o presència de l’entrenador, delegat o dels responsables del club. S’ha de tenir cura de les instal•lacions i retornar el material esportiu al seu lloc.

 

• Bona actitud i predisposició en els entrenaments i partits. Obediència a les consignes tècniques i tàctiques dels entrenadors i respecte a les normes de joc.

 

• Els jugadors formen part del nostre col•lectiu principal. Es deuen als objectius i necessitats de la J.E Santa Eugenia, per sobre dels seus individuals.

 

• Utilitzar els canals de comunicació que el club posa a l’abast per tal de fer arribar qualsevol proposta, desacord o queixa, fugint de la desqualificació pública de les possibles persones implicades. La via de comunicació pel jugador és l’entrenador o el coordinador. La via de comunicació pels pares o tutors és directament el coordinador.

 

• Actuar amb respecte, cordialitat, esportivitat i honestedat envers companys, equip contrari, àrbitres i aficionats en general. Manifestar-nos o comunicar-nos amb respecte i actitud cívica i esportiva davant de qualsevol fet o circumstància. Saber evitar qualsevol tipus de polèmica que indueixi a majors discussions. No menysprear, insultar o marginar a ningú en cap circumstància. Acceptar amb esportivitat tant la derrota com la victòria.

 

• Saber valorar la feina dels jugadors, tècnics, col•laboradors i responsables de la J.E Santa Eugènia.

 

• El català és la nostra llengua i, per tant, aquest és l’idioma habitual de relació en el nostre club, essent sempre respectuosos amb la pluralitat de cultures que acollim.

 

• El nom de la J.E Santa Eugènia està per sobre de qualsevol persona, circumstància o fet. Mantindrem una actitud responsable i d’acord amb el prestigi de la nostra entitat, fins i tot en circumstàncies que ens puguin comportar un perjudici esportiu.

 

 • La no observació de qualsevol d’aquestes normes comportarà una sanció, que anirà des de la simple amonestació fins a l’expulsió temporal o definitiva, en funció de la gravetat de la infracció comesa.

 

 

 

Joventut Esportiva Santa Eugènia de Berga. © 2013 Tots els drets reservats